De Haegsche Duym

Voor en door maatschappelijk betrokkenen

De Haegsche Duym

Wat beoogt de vereniging?

Vereniging “De Haegsche Duym” is geïnspireerd op “De Goudvink”, die in 2012 na 25 jaar haar activiteiten beëindigde en ontstaan uit het initiatief van een aantal Haagse ondernemers.

Zij stelt zich ten doel om onderscheidingen uit te reiken aan personen en/of organisaties, die zich gedurende vele jaren als vrijwilliger verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van jeugd, sport, recreatie of zorg. Gewoonlijk zijn de genomineerden in hun vrijwilligerswerk niet of nauwelijks in de publiciteit geweest.

Aan de onderscheiding, genaamd “De Haegsche Duym”, is een geldprijs verbonden, die bij voorkeur hoofdzakelijk wordt besteed binnen de organisatie waarvoor de vrijwilliger actief is (geweest). Onder het kopje “Duymers” vindt u een overzicht van de personen die inmiddels door de vereniging zijn onderscheiden.


Namens de besturen van de Samenwerkende Business Clubs t.w. de

2 november 2016 HHH-ondernemersontbijt, 07.30 – 09.00 uur. Carlton Beach Hotel, spreker: Harry Graauwmans: Ondernemer tegen wil en dank

4 november 2016 Klaverjassen Krijn Turfboerbokaal

Waar: bij Autoschade herstel Den Haag, Zilverstraat 45 den Haag