De Haegsche Duym

Voor en door maatschappelijk betrokkenen

De Haegsche Duym

Wat beoogt de vereniging?

Vereniging “De Haegsche Duym” is geïnspireerd op “De Goudvink”, die in 2012 na 25 jaar haar activiteiten beëindigde en ontstaan uit het initiatief van een aantal Haagse ondernemers.

Zij stelt zich ten doel om onderscheidingen uit te reiken aan personen en/of organisaties, die zich gedurende vele jaren als vrijwilliger verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van jeugd, sport, recreatie of zorg. Gewoonlijk zijn de genomineerden in hun vrijwilligerswerk niet of nauwelijks in de publiciteit geweest.

Aan de onderscheiding, genaamd “De Haegsche Duym”, is een geldprijs verbonden, die bij voorkeur hoofdzakelijk wordt besteed binnen de organisatie waarvoor de vrijwilliger actief is (geweest). Onder het kopje “Duymers” vindt u een overzicht van de personen die inmiddels door de vereniging zijn onderscheiden.


Wij nodigen u daarom van harte uit voor onze Nieuwjaarsborrel,
op vrijdag 13 januari 2017, van 17.30 – 20.30 uur

Brasserie Mondriaan, De Savorin Lohmanplein 37

Wilt u ons via de secretaris uiterlijk 9 januari a.s. laten weten of u – alleen of met uw partner – onze Nieuwjaarsborrel met de feestelijke uitreiking wilt bijwonen?