De Haegsche Duym

Voor en door maatschappelijk betrokkenen

De Haegsche Duym

Wat beoogt de vereniging?

Vereniging ‘De Haegsche Duym’ is geïnspireerd op ‘De Goudvink’, die in 2012 na 25 jaar haar activiteiten beëindigde en ontstaan uit het initiatief van een aantal Haagse ondernemers.

Zij stelt zich ten doel om onderscheidingen uit te reiken aan personen en/of organisaties, die zich gedurende vele jaren als vrijwilliger verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van jeugd, sport, recreatie of zorg. Gewoonlijk zijn de genomineerden in hun vrijwilligerswerk niet of nauwelijks in de publiciteit geweest.

Aan de onderscheiding, genaamd ‘De Haegsche Duym’, is een geldprijs verbonden, die bij voorkeur hoofdzakelijk wordt besteed binnen de organisatie waarvoor de vrijwilliger actief is (geweest). Onder het kopje “Duymers” vindt u een overzicht van de personen die inmiddels door de vereniging zijn onderscheiden.

 

 

Krijn Turfboer – erelid van “de Haegsche Duym” – overleden.

 

Foto Dick Teske

Wij kwamen in bezit van het trieste bericht, dat Krijn Turfboer woensdag 20 februari op 82 jarige leeftijd is overleden. Zeker bij enkele leden van De Haegsche Duym was Krijn geen onbekende. Krijn stond in 1986 aan de wieg van “de Goudvink” die in dat jaar werd opgericht als afscheidscadeau aan de toenmalige wethouder voor Sport Piet Vink.

De opzet was toen al helder: jaarlijks huldigingen van actieve mensen in jeugd –sport en/of recreatie die nimmer een waardering ontvingen voor hun vrijwilligerswerk. 25 jaar lang heeft deze Stichting zijn doelstelling weten uit te dragen en werd menigeen in het zonnetje gezet. Toen in 2012 deze Stichting werd opgeheven, waren het enkele leden van die Stichting die graag dit initiatief wilden voortzetten en werd “de Haegsche Duym” als vervanger voor de Goudvink in het leven geroepen en Notarieel opgericht.

Reden dan ook van het bestuur om Krijn bij de eerste activiteit in 2013 officieel te benoemen tot Erelid van de Haegsche Duym. Met Krijn verliest Den Haag een icoon, die onbaatzuchtig zijn medemens hoog in het vizier had staan.

Moge hij rusten in vrede.

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

Wij willen graag zijn familie heel veel sterkte wensen bij de verwerking van dit grote verlies.

Bestuur “de Haegsche Duym”.

Namens het bestuur,

Cees Los

Secretaris