De Haegsche Duym

De Haegsche Duym

Wat beoogt de vereniging?

Vereniging ‘De Haegsche Duym’ is geïnspireerd op ‘De Goudvink’, die in 2012 na 25 jaar haar activiteiten beëindigde en ontstaan uit het initiatief van een aantal Haagse ondernemers.

Zij stelt zich ten doel om onderscheidingen uit te reiken aan personen en/of organisaties, die zich gedurende vele jaren als vrijwilliger verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van jeugd, sport, recreatie of zorg. Gewoonlijk zijn de genomineerden in hun vrijwilligerswerk niet of nauwelijks in de publiciteit geweest.

Aan de onderscheiding, genaamd ‘De Haegsche Duym’, is een geldprijs verbonden, die bij voorkeur hoofdzakelijk wordt besteed binnen de organisatie waarvoor de vrijwilliger actief is (geweest). Onder het kopje “Duymers” vindt u een overzicht van de personen die inmiddels door de vereniging zijn onderscheiden.

  • Corona heeft ons negatief parten gespeeld en kunnen we derhalve dit jaar als een ‘verloren’ jaar beschouwen, maaarrrrrr niet getreurd. We gaan toch met frisse moed aan de organisatie werken van evenementen voor het hoopvolle nieuwe jaar 2021: het jaar dat we weer mogen stemmen op een reeds zittend of nieuw kabinet en misschien dat dit jaar dan de Olympische spelen weer door kunnen gaan, en de misschien wel een in te halen ander groot sport evenement kunnen aanschouwen! Daarop richten wij nu onze PIJLEN!

23 juni 2019 Uitreiking en Haringparty

Tijdens de Haringparty bij Muzee Scheveningen heeft de uitreiking van 10e gouden ‘Haegsche Duym’ aan mevrouw van Asten plaats gevonden, voorgedragen door het bestuur van Art & Jazz.
De Haegsche Duym reikt “Duymen” uit aan vrijwilligers die zich gedurende vele jaren op het terrein van jeugd, sport en/of recreatie en zorg in ’s-Gravenhage en de “Haegsche” regio als vrijwilliger of organisatie bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en niet of nauwelijks in de publiciteit zijn geweest en in dat verband geen Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen.
Tijdens deze Haringparty meldde zich tevens twee genodigden aan om lid te worden (“Duymers”) van de Haegsche Duym. Arthur Endlich en Jerry de Jong werden geënthousiasmeerd door de doelstelling van de Haegsche Duym en ook de gezellige saamhorigheid welke er heerst bij de “Duymers” Ook bij hen werd een (zilveren) Duym opgespeld. Ook van de kwalitatieve gesponsorde haring door Jac. Den Dulk, werd gretig gebruik gemaakt, al met al een hele geslaagde Haringparty.

De Haegsche Duym start 1e lustrum jaar

Zondag 14 januari jl. startte de vereniging ‘de Haegsche Duym’ haar 1e lustrumjaar met een nieuwjaarsbijeenkomst in de feestelijk uitgedoste ‘The Kings Ballroom’ van de Vereeniging in de Kazernestraat. Om 14.30 uur nam voorzitter Marijke Dreezer het woord en heette de aanwezige leden en belangstellenden hartelijk welkom bij deze eerste bijeenkomst van 2018.

In haar openingswoord memoreerde zij het afgelopen verenigingsjaar, dat weer bol heeft gestaan van de activiteiten waaraan menigeen heeft deelgenomen en het bezoek aan Nolet distilleerderij in Schiedam ieder nog vers in het geheugen zal staan. Ook blikte Dreezer vooruit op het zojuist begonnen jaar, dat ook nu weer veel variatie biedt voor de leden, waarbij het lustrumfeest in juni in Muzee Scheveningen een hoogtepunt gaat vormen. Over de inhoud van dit festijn wilde zij nog niet verder uitweiden maar zo adviseerde zij houdt de website in de gaten, want hierop verschijnen alle hoogtepunten! 

Tenslotte gaf zij het woord aan een van de leden van de Haegsche Duym nl. :

Fred Zuiderwijk een typisch Haagse gauzhar met het hagt op de tong. Recht voor z’n raap, meeslepende en prachtige humor. Fred was gevraagd voor deze gelegenheid de 8e Haegsche Duym uit te reiken aan een persoon of organisatie die (zo staat o.a. in de oprichtingsacte van de Haegsche Duym):

  • zich gedurende vele jaren op het terrein van jeugd, sport en/of recreatie en zorg als vrijwilliger of organisatie bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en niet of nauwelijks in de publiciteit zijn geweest.

Na o.a Joop van der Waard (Nijkamphoeve) , Ed Vuijk, Ina de Heer (Saffier Woonzorgpark Loosduinen), Ome Jan (de strandjutter), Frans de Canne (vv Laakkwartier) en Nico Scheepmaker (HOVM) waren nu de familieleden en vrienden van Ton de Heer  uitgenodigd om getuigen te zijn van de feestelijke uitreiking van deze 8e Haegsche Duym aan dit zeer verdienstelijk persoon, die zich gedurende vele jaren heeft ingezet bij voormalig VVP en het huidige sv Erasmus en op alle manieren heeft bewezen met recht deze verzilverde duim in ontvangst te mogen nemen. Groot was dan ook het applaus voor Ton die zich bescheiden opstelde en zei ‘dat dit toch heel gewoon’ is geweest, om dit over te hebben voor je medemens.

Een prachtig initiatief en een terechte genomineerde, die met de gekoppelde geldprijs verbonden is aan deze nominatie een goed doel heeft aangewezen bij de sv Erasmus.