23 juni 2019 Uitreiking en Haringparty

Tijdens de Haringparty bij Muzee Scheveningen heeft de uitreiking van 10e gouden ‘Haegsche Duym’ aan mevrouw van Asten plaats gevonden, voorgedragen door het bestuur van Art & Jazz.
De Haegsche Duym reikt “Duymen” uit aan vrijwilligers die zich gedurende vele jaren op het terrein van jeugd, sport en/of recreatie en zorg in ’s-Gravenhage en de “Haegsche” regio als vrijwilliger of organisatie bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en niet of nauwelijks in de publiciteit zijn geweest en in dat verband geen Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen.
Tijdens deze Haringparty meldde zich tevens twee genodigden aan om lid te worden (“Duymers”) van de Haegsche Duym. Arthur Endlich en Jerry de Jong werden geënthousiasmeerd door de doelstelling van de Haegsche Duym en ook de gezellige saamhorigheid welke er heerst bij de “Duymers” Ook bij hen werd een (zilveren) Duym opgespeld. Ook van de kwalitatieve gesponsorde haring door Jac. Den Dulk, werd gretig gebruik gemaakt, al met al een hele geslaagde Haringparty.