De Haegsche Duym start 1e lustrum jaar

Zondag 14 januari jl. startte de vereniging ‘de Haegsche Duym’ haar 1e lustrumjaar met een nieuwjaarsbijeenkomst in de feestelijk uitgedoste ‘The Kings Ballroom’ van de Vereeniging in de Kazernestraat. Om 14.30 uur nam voorzitter Marijke Dreezer het woord en heette de aanwezige leden en belangstellenden hartelijk welkom bij deze eerste bijeenkomst van 2018.

In haar openingswoord memoreerde zij het afgelopen verenigingsjaar, dat weer bol heeft gestaan van de activiteiten waaraan menigeen heeft deelgenomen en het bezoek aan Nolet distilleerderij in Schiedam ieder nog vers in het geheugen zal staan. Ook blikte Dreezer vooruit op het zojuist begonnen jaar, dat ook nu weer veel variatie biedt voor de leden, waarbij het lustrumfeest in juni in Muzee Scheveningen een hoogtepunt gaat vormen. Over de inhoud van dit festijn wilde zij nog niet verder uitweiden maar zo adviseerde zij houdt de website in de gaten, want hierop verschijnen alle hoogtepunten! 

Tenslotte gaf zij het woord aan een van de leden van de Haegsche Duym nl. :

Fred Zuiderwijk een typisch Haagse gauzhar met het hagt op de tong. Recht voor z’n raap, meeslepende en prachtige humor. Fred was gevraagd voor deze gelegenheid de 8e Haegsche Duym uit te reiken aan een persoon of organisatie die (zo staat o.a. in de oprichtingsacte van de Haegsche Duym):

  • zich gedurende vele jaren op het terrein van jeugd, sport en/of recreatie en zorg als vrijwilliger of organisatie bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en niet of nauwelijks in de publiciteit zijn geweest.

Na o.a Joop van der Waard (Nijkamphoeve) , Ed Vuijk, Ina de Heer (Saffier Woonzorgpark Loosduinen), Ome Jan (de strandjutter), Frans de Canne (vv Laakkwartier) en Nico Scheepmaker (HOVM) waren nu de familieleden en vrienden van Ton de Heer  uitgenodigd om getuigen te zijn van de feestelijke uitreiking van deze 8e Haegsche Duym aan dit zeer verdienstelijk persoon, die zich gedurende vele jaren heeft ingezet bij voormalig VVP en het huidige sv Erasmus en op alle manieren heeft bewezen met recht deze verzilverde duim in ontvangst te mogen nemen. Groot was dan ook het applaus voor Ton die zich bescheiden opstelde en zei ‘dat dit toch heel gewoon’ is geweest, om dit over te hebben voor je medemens.

Een prachtig initiatief en een terechte genomineerde, die met de gekoppelde geldprijs verbonden is aan deze nominatie een goed doel heeft aangewezen bij de sv Erasmus.