Haringhappen 2014 in Muzee Scheveningen

Zomerse Ledencontactavond “met haring” in Muzee op 19 juni 2014
Het bestuur van De Haegsche Duym wilde graag samen met de leden het begin van de
zomer vieren met heerlijke hapjes en drankjes en vanzelfsprekend “Hollandse Nieuwe”.
En dat is gelukt! Donderdag 19 juni jl. troffen zo’n veertig leden elkaar in Muzee
Scheveningen en het spreekt vanzelf dat de haring zo dicht bij zee extra goed smaakte.
Haring happen in MuzeeAl voor de openingsspeech van Marijke
Dreezer moest er een tweede schaal met
honderd haringen worden binnengedragen!
Marijke maakte van de gelegenheid gebruik
om bij een aantal mensen die de afgelopen tijd
lid zijn geworden de “Duym” op te spelden.

 

 

Er was ook muziek, verzorgd door De mannen
van het strand, met in hun midden Jan van derHaring happen met muziek in muzee
Veer van de Jutterkeet Ome Jan. Hij ontving
op 13 mei de Haegsche Duym uit handen van
burgemeester Van Aartsen en het was leuk
hem weer in ons midden te zien.

 

 

 

Tegen het einde van de bijeenkomst drukte
ons bestuurslid Charles Boom iedereen nog eens op het hart actief om zich heen te kijken
naar geschikte kandidaten voor een nominatie. Want dat is toch een wezenlijke doelstelling
van onze vereniging: mensen die zich (vaak jarenlang) vrijwillig hebben ingezet voor de
medemens in het zonnetje zetten en onderscheiden.
Voor De Haegsche Duym was de zomer ingeluid.

Haring Happen in Muzee