Leden Contact Avond 25 juni 2015

Ze smaakten weer best!

Haring komt uit zee en dan kun je een haringparty eigenlijk het beste vlak bij zee organiseren, vond onze voorzitter Marijke Dreezer in haar welkomsttoespraak.  Opening van Marijke Dreezer  Dus troffen donderdag 25 juni ruim veertig liefhebbers elkaar in Beachclub Peukie aan de boulevard van Scheveningen om de Hollandse Nieuwe te proeven. Maar daar was ook Henk van Essen, gedreven politiebaas met ervaring in het Scheveningen van de jaren tachtig!

Het lijkt een traditie te worden, de haringparty van onze vereniging. Vorig jaar in Muzee Scheveningen en nu vlakbij de bron, op het strand. De haring, gesponsord door Haasnoot Vis B.V. uit Katwijk, smaakte weer best en hoewel de heer Haasnoot zelf niet aanwezig kon zijn werd zijn geste met applaus beloond.

In een korte terugblik op het afgelopen halfjaar memoreerde Marijke ondermeer de uitreiking aan Frans de Canne tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie aan boord van de Minerva. Jammer genoeg trok de jaarlijkse algemene ledenvergadering beduidend minder belangstellende leden.Applaus ook voor de nieuwe website die in samenwerking met consultant Hans Boin tot stand is gekomen en sinds enkele weken op het internet te vinden is. (www.dehaegscheduym.nl) We mochten deze avond ook een nieuw lid welkom heten.

GastenHuib de Jong en zijn vrouw Renate waren er voor het eerst bij. In dat verband riep Marijke de aanwezigen op om te blijven uitkijken naar nieuwe leden voor onze vereniging. De teller staat nu op 41 en onze ambitie is om dit jaar met 20% te groeien, dus nog 8 te gaan!

Tenslotte en ook heel belangrijk: ga actief op zoek naar kandidaten voor onze onderscheiding de Haegsche Duym waardoor het bestuur een wat ruimere keuze heeft voor een nominatie.

 

Terwijl de nog steeds aangenaam warme zon al zichtbaar lager kwam te staan introduceerde Marijke onze gastspreker Henk van Essen. Henk was korpschef van de toenmalige regiopolitie Haaglanden en nu lid van de korpsleiding van de Nationale Politie. Joop de Jong had hem “viavia” gDe politie is je beste vriendepolst om voor onze leden een presentatie te houden. En wat een spreker is die man! Geen wonder want hij kan bogen op een rijke ervaring in het politiewerk op straat in het Scheveningen van de jaren tachtig. In een gedreven en betrokken betoog maakte hij de doelstelling en ambities van de Nederlandse politie in zijn huidige vorm inzichtelijk. Dat betekent een proces van profileren, sturen, realiseren en ondersteunen en nadenken over de vraag: wie willen wij zijn en wat is de plaats van de politie in de Nederlandse samenleving. Integer, betrouwbaar, moedig en verbindend, dat zijn de waarden waaraan de politie zich gebonden voelt. Na een korte haring- en drankpauze werd de presentatie interactief voortgezet waarbij de leden soms pittige vragen stelden. Henk van Essen bleef een uur lang boeiend!.

Rond half tien kwam er een einde aan deze zeer geslaagde avond. Maar de haring was nog lang niet op.

Daarom ging Marijke Dreezer de volgende dag langs bij het Scheveningse woonzorgcentrum “Het Uiterjoon”, waar Tanja ten Broeke de overgebleven – en uiteraard goed gekoelde – haring dankbaar in ontvangst nam.

Restant van de haring overhandigd