Uitreiking 13 januari 2017

Nieuwjaarsborrel Brasserie Mondriaan.

Vrijdag 13 januari was Brasserie Mondriaan op het Savorin Lohmanplein in den Haag het toneel van de alweer vierde Nieuwjaarsborrel, echter nu aangevuld met leden van de Ondernemers Sociëteit  Scheveningen en Het Haagse Huis.

In een korte toespraak wenste onze voorzitter, Marijke Dreezer, alle aanwezigen zowel persoonlijk als zakelijk een voorspoedig en gezond 2017.

Verder sprak zij de wens uit dat onze vereniging in het nieuwe jaar in staat zal zijn om op de ingeslagen weg door te gaan met de werving van nieuwe leden.

Terugkijkend op 2016 werd een Duym toegekend en door Fred Zuiderwijk uitgereikt aan Peter Scheepmaker in het Haags Openbaarvervoer Museum “Remise” tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 15 januari 2016.

Ook stond de voorzitter even stil bij het plotselinge overlijden van Piet van Wijk op 25 juni.  

Tijdens deze nieuwjaarsborrel werd aan Frans Meurs (als nieuw lid van de vereniging) de Duym opgespeld door penningmeester Joop de Jong.

Naast een groot aantal eigen leden werden enkele leden van de OSS en de HHH verwelkomt alsmede mevrouw Hilde Huytink (activiteitenbegeleidster bij/in woonzorgcentrum Swanehove”) en mevrouw Wil Heystek (vrijwilligster bij “Swaenehove”)

De echtgenoot, haar zoon almede kleinkinderen van mevrouw Heystek mochten getuigen zijn van het in het “zonnetje zetten” van hun vrouw, moeder en oma, die haar sporen in de afgelopen jaren dubbel en dwars heeft verdient bij de uitvoering van diverse werkzaamheden als activiteitenbegeleidster voor de bewoners.

Hiervoor heeft zij de ‘zilveren duym’ met de daarbij behorende oorkonde en een bedrag in geld in ontvangst mogen nemen.

In de gezellige drukte waren de gesprekken geanimeerd en zoals je van ondernemers mag verwachten werd er onderling voorzichtig geïnformeerd naar de stand van zaken op zakelijk gebied. 

Rond half negen namen de genodigden afscheid en kon het bestuur terugzien op een zeer geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van het Brasserie Mondriaan die alles in het werk hebben gesteld om het alle bezoekers aan niets te laten ontbreken en hebben bijgedragen aan het sfeervol inluiden van 2017.