Haring Happen 2015

Ze smaakten weer best!

Haring komt uit zee en dan kun je een haringparty eigenlijk het beste vlak bij zee organiseren, vond onze voorzitter Marijke Dreezer in haar welkomsttoespraak.
Dus troffen donderdag 25 juni ruim veertig liefhebbers elkaar in Beachclub Peukie aan de boulevard van Scheveningen om de Hollandse Nieuwe te proeven. Maar daar was ook Henk van Essen, gedreven politiebaas met ervaring in het Scheveningen van de jaren tachtig!

Het lijkt een traditie te worden, de haringparty van onze vereniging. Vorig jaar in Muzee Scheveningen en nu vlakbij de bron, op het strand. De haring, gesponsord door Haasnoot Vis B.V. uit Katwijk, smaakte weer best en hoewel de heer Haasnoot zelf niet aanwezig kon zijn werd zijn geste met applaus beloond.

In een korte terugblik op het afgelopen halfjaar memoreerde Marijke onder meer de uitreiking Frans de Canne tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptieOpening van Marijke Dreezer aan boord van de Minerva. Jammer genoeg trok de jaarlijkse algemene ledenvergadering beduidend minder belangstellende leden.
Applaus ook voor de nieuwe website die in samenwerking met consultant Hans Boin tot stand is gekomen en sinds enkele weken op het internet te vinden is. (www.dehaegscheduym.nl)
We mochten deze avond ook een nieuw lid welkom heten.Tenslotte en ook heel belangrijk: ga actief op zoek naar kandidaten voor onze onderscheiding de Haegsche Duym, waardoor het bestuur een wat ruimere keu. Rond half tien kwam er einde aan deze zeer geslaagde avond. Maar de haring was nog lang niet op.

GastenHuib de Jong en zijn vrouw Renate waren er voor het eerst bij. In dat verband riep Marijke de aanwezigen op om te blijven uitkijken naar nieuwe leden voor onze vereniging. De teller staat nu op 41 en onze ambitie is om dit jaar met 20% te groeien, dus nog 8 te gaan.

De politie is je beste vriend

Terwijl de nog steeds aangenaam warme zon al zichtbaar lager kwam te staan introduceerde Marijke onze gastspreker Henk van Essen. Henk was korpschef van de toenmalige regiopolitie Haaglanden en nu lid van de korpsleiding van de Nationale Politie. Joop de Jong had hem “viavia” gepolst om voor onze leden een presentatie te houden. En wat een spreker is die man! Geen wonder want hij kan bogen op een rijke ervaring in het politiewerk op straat zoals in het Scheveningen van de jaren tachtig. In een gedreven en betrokken betoog maakte hij de doelstellingen en ambities van de Nederlandse politie in zijn huidige vorm inzichtelijk. Dat betekent een proces van profileren, sturen, realiseren en ondersteunen en nadenken over de vraag: wie willen wij zijn en wat is de plaats van de politie in de Nederlandse samenleving. Integer, betrouwbaar, moedig en verbindend, dat zijn de waarden waaraan de politie zich gebonden voelt. Na een korte haring- en drankpauze werd de presentatie interactief voortgezet waarbij de leden soms pittige vragen stelden. Henk van Essen bleef een uur lang boeiend.

Restant van de haring overhandigdDaarom ging Marijke Dreezer de volgende dag langs bij het Scheveningse woonzorgcentrum Het Uiterjoon, waar Tanja ten Broeke de overgebleven – en uiteraard goed gekoelde – haring dankbaar in ontvangst nam

Boeren burgers buitenlui

Cees

Charles Dick Hans V

Charles en Dick

Charles en Hans

Dick en Huib Dick en_

Glimlachende Henny

Groeiende interesse

Hans Ko Wil

Hednny Marlene Leen

henk en bestuur 1

Henk en bestuur 2

Henk en chauffeur

Henk en Marijke 2Henk en Ian

Henk en Irene

Henk en Louk

 

Henk en Marijke

Henk Hans en Jeroen

Henk Joop Rob

Henk Pim

Henk rob en cees 2

Henk rob en cees

Henk uitleg 1

Henk uitleg 2

Henny en Aad

Henny en Ria

Henny Marlene Jan

Henny Ria en Rob

Huib Schoon

Ian en Rob

Ian en Willy

IMG_2929

IMG_2964

IMG_2970

Irene Pim Hans

Jan en Jeroen

Jan en Ria

Jan Martin Willy

Jeroen en partner

Joop en Hans

Ko en Hans

Ko en Mevrouw Schoon

Ko Hans Breumelkamp

Leen

Louk en Dick

Louk en Huib

Louk en Rob half

Louk en Rob

Louk Koiter

Makelaar Wetzel

Marijke en Breumelkamp

Marijke en Pim

Marijke en Rob

Marijke solo

Marlene en Henny

Marlene Henny Hans

Opening van Marijke Dreezer

Peukie Martin

Peukie

Pim en Irene

Jan Pim Aad

Pim en Jan

Pim Hans Smiet

Renate en Aad

Ria en vrouw Jan

Ria Leen Willy

ria met neef

Ron en Leen

the telephone man

Vrouw Halverhout Irene

Wetzel

Jan Pim Aad

Jan Pim Aad

Aan Peukie

Aan de Jong

Aad en vrouw Jan

Aad en Renate

 

 

 

 

 

Aad en Huib

Banner1

Banner3

Banner2